edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Działający w naszej szkole wolontariacki "Klub Ośmiu" już po raz kolejny zorganizował wyjazd do Dziennego Centrum Aktywności w Besku. Wśród wolontariuszy tym razem znalazły się przedstawicielki kierunku Opiekunka dziecięca (Natalia Łach, Paulina Piróg i Edyta Pudysz) oraz słuchacz kierunku Opiekun środowiskowy (Robert Torba). Pod okiem mgr Emilii Florko i we współpracy z personelem placówki, słuchacze poprowadzili zabawy śpiewno-muzyczne i szereg aktywności rekreacyjno-sportowych z podopiecznymi, pomogli w przygotowywaniu prac na wystawę i loterię fantową, asystowali dzieciom w rozwiązywaniu zadań i wspierali podejmowanie przez osoby niepełnosprawne czynności samoobsługowych.

Pomimo różnego wieku, jak i stopnia i rodzaju niepełnosprawności podopiecznych DCA, wolontariusze odnaleźli się w swoich rolach znakomicie, co można było z łatwością zaobserwować i co potwierdziło wyrażone spontanicznie pragnienie uczestników DCA ponownego spotkania się z wolontariuszami!