edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Nasze bezpieczeństwo

 1. Procedury postępowania MSP SANOK -> pobierz dokument
 2. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole- pobierz
 3. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym -> pobierz dokument
 4. Bezpieczeństwo w miejscach zamieszkania i miejscach publicznych -> pobierz dokument
 5. Jak być bezpiecznym w Internecie -> pobierz dokument
 6. Zasady ewakuacji osób podczas pożaru -> pobierz dokument
 7. Poradnik pierwszej pomocy przedmedycznej -> pobierz dokument
 8. Sytuacje kryzysowe - sposoby postępowania -> pobierz dokument
 9. Zasady bezpieczeństwa - COVID-19
 10. Zarządzenie
 11. Psychologiczne aspekty zarządzania kryzysem w szkole -> pobierz dokument
 12. Podstawowe zasady ewakuacji -> pobierz dokument
 13. Sygnały alarmowe -> pobierz dokument
 14. Zasady postępowania z przesyłkami niewiadomego pochodzenia -> pobierz dokument
 15. Rodzaje stopni alarmowych oraz warunki ich wprowadzenia -> pobierz dokument
 16. Stopnie alarmowe i stopnie alarmowe crp -> pobierz dokument
 17. Cyberbezpieczeństwo

Kampania społeczna 4U

https://www.4u.tpcoe.gov.pl/

  pobierz dokument
 1. Sytuacje kryzysowe - sposoby postępowania ->