TEiM TE TF AON TM TZ HS
PS ODZ TUK OM OS  WDPS  OOS

Wydawanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  zawodowe dla sesji czerwiec-lipiec 2023 będzie prowadzone niezwłocznie po otrzymaniu  przez  szkołę z OKE dyplomów, świadectw oraz suplementów od dn. 7 września 2023 w budynku MSCKZiU  przy ul. Konarskiego 3, wg. harmonogramu podanego  na  tablicy ogłoszeń.

Absolwenci proszeni są o kontakt z Opiekunami poszczególnych roczników.

1.09.2023 godz.10. – Analiza wyników egzaminu zawodowego przez Szkolne Zespoły Przedmiotów Zawodowych wg harmonogramu podanego na tablicy ogłoszeń.

   
   

RODO  

   

SDG Facebook Slider  

   

Egzamin  

   

Debata oświatowa  

   
   
   
© MSCKZiU SANOK