edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii


Picture 011W piętek 26. kwietnia słuchacze pierwszego roku kierunku Ratownik medyczny pod opieką mgr Beaty Michalczak i mgr Emilii Florko udzielili kolejnych pokazów pierwszej pomocy przedmedycznej – tym razem dla uczniów klas drugich i trzecich Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sanoku. Dzieci mogły ćwiczyć umiejętność resyscutacji na dwóch fantomach oraz ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej na trzecim stanowisku pokazowym.

Dużą atrakcją szkolenia była obecność ambulansu, którego wyposażenie zostało dzieciom przybliżone. Ponadto, każdy mógł wejść do karetki i wcielić się w rolę zarówno pacjenta na noszach, jak i osoby towarzyszącej choremu, a nawet kierowcy karetki.

Godzinne pokazy - każdy dla dwóch oddziałów klasowych - pozwoliły na sprawdzenie się uczniów we wszystkich rolach proponowanych przez prowadzących. Dzieci wykazywały się dużą ciekawością i aktywnością na zajęciach. Na zakończenie spotkania każdy z uczestników dostał broszurę zawierającą: opis postępowania z człowiekiem nieprzytomnym oraz numery alarmowe wraz ze sposobem wzywania fachowej pomocy.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z piątkowych pokazów ratowniczych w SP 1.