edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

20160309 112558

  Z okazji Dni Patronki naszej szkoły w dniu 9 marca 2016 zorganizowano quiz wiedzy na temat Anny Jenke połączony z konkurencjami sportowymi. W imprezie wzięły udział reprezentacje wszystkich klas dziennych roczników. Młodzież wykazała się wiedzą na temat najważniejszych wydarzeń z życia Anny Jenke,  jej działalności i osiągnięć. Udział w konkurencjach sportowych był dla słuchaczy okazją do sprawdzenia swoich umiejętności sportowych, a także do jeszcze pełniejszej integracji. Na zakończenie imprezy nauczyciele i słuchacze rozegrali mecz w piłkę siatkową.

W skład jury oceniającego quiz o Annie Jenke weszli: pani dyrektor mgr Halina Połojko, mgr Barbara Kosz, mgr Ewa Toton i mgr Renata Skrabalak. Pytania do quizu przygotowała mgr Ewelina Dyrkacz-Kulikowska.

Konkurencje sportowe przygotowali i poprowadzili: mgr Antonina Badecka, mgr Maciej Kondyjowski i mgr Grzegorz Wojtowicz.

 Wyniki obu części konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce – klasa II technik masażysta (7,5 pkt.)

II miejsce ex aequo – klasa I technik masażysta i klasa I technik farmaceutyczny (6 pkt.)

IV miejsce – klasa I technik usług kosmetycznych (3,5 pkt.)

V miejsce – klasa I technik elektroniki i informatyki medycznej (3 pkt.)