edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

zjazd

W dniach 27-28.08.2016 roku w ramach II Zjazdu Karpackiego na sanockim Skansenie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wspólnie z Medyczną Szkołą Policealną im. Anny Jenke  po raz kolejny zorganizowali dla wszystkich sanoczan „Stoisko Kilometrów Dobra”. Słuchacze z opiekunami przygotowali stanowisko promujące szkołę gdzie m.in. zaprezentowano pokonkursowe rysunki z konkursu „Kolorowy Sanok”.

 Doceniając wkład pracy, trud i zaangażowanie wszystkich uczestników Jubileuszowej XV Edycji Konkursu Plastycznego, Zarząd TPD wspólnie z Komisją Konkursową podjął decyzję  o przekazaniu zgromadzonych prac za tzw. przysłowiową „Złotówkę” na kontynuację akcji charytatywnej „Kilometry Caritas”. Wszystkie złotówki zebrane w tej symbolicznej Akcji Caritas, przeliczone w metrach /1m=44zł/ będą przekazane na  budowę Domu Pomocy Społecznej w Sanoku.