edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

 

          

Słuchacze Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke w Sanoku wraz z gronem pedagogicznym zorganizowali pomoc materialną w ramach akcji Szlachetna Paczka.

Pomocą została objęta 3 osobowa rodzina. Matka, która choruje na stwardnienie rozsiane, jej brat i 6 – letnia córeczka.

            W szkole przez dwa tygodnie gromadzone były artykuły niezbędne dla potrzebującej rodziny. Zebrano artykuły spożywcze, chemię gospodarczą, ubrania, pościele, kołdry, koce przybory szkolne, zabawki i inne najpotrzebniejsze rzeczy wskazane przez rodzinę.

Zebrano także fundusze na zakup paneli, które w ramach wolontariatu zostały położone        w domu Pani Iwony. Zakupiono również lampę i dywan. Podarowany został też telewizor i sofa.

Koszt paczki został oszacowany na ok. 4000 złotych. W akcję włączyły się wszystkie kierunki dzienne i zaoczne.

            07 grudnia dary zostały przekazane członkom fundacji Wiosna – koordynatorom akcji na terenie miasta Sanok, a następnie dostarczone rodzinie.

Radość rodziny z podarowanych rzeczy była ogromna. Dzięki wolontariuszom Pani Iwona i jej najbliżsi będą mieli szczęśliwe i spokojne święta. Rodzina składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w pomoc na jej rzecz.