edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Historia powstania sięga 1962 roku, kiedy to powołano Liceum Medyczne - czyli istniejemy na rynku edukacyjnym od ponad 50 lat.

Placówka funkcjonowała najpierw jako Liceum Medyczne, dalej jako Zespół Szkół -LM

i Medyczne Studium Zawodowe, a ostatnio jako Medyczna Szkoła Policealna.

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr XLV/489/02 z dnia

3 czerwca 2002roku nadał Szkole imię Anny Jenke .

                  Misją Szkoły jest przygotowanie przyszłego Absolwenta do profesjonalnej pracy w nowoczesnej, zintegrowanej Europie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracą

z pacjentem lub klientem do Szkoły w Sanoku.

Jesteśmy nastawieni na kształcenie umiejętności praktycznych ważnych dla wykonywanego zawodu. Zapewniamy zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w wyspecjalizowanych placówkach służby zdrowia, opieki społecznej oraz instytucjach opiekuńczych i usługowych.

Uzyskując tytuł zawodowy po naszej Szkole na pewno znajdziesz pracę.

Jeszcze jedno bardzo ważne   -   kształcimy BEZPŁATNIE.

STYPENDIA NAUKOWE I SOCJALNE

                  

                                                                           Zapraszam do Sanoka

                                                                Dyrektor Szkoły Halina Połojko