edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

DSC05464

W dniu 30 września w ramach szkolenia dotyczącego problematyki niepełnosprawności, nauczyciele z naszej szkoły Pani Marzena Wdowiak i Pan Maciej Kondyjowski udali się do Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych. Szkolenie skierowane było do funkcjonariuszy i pracowników zakładu. Wśród populacji skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, coraz częściej przebywają osadzeni z szeroko rozumianą niepełnosprawnością (ruchową, psychiczną). Wymaga to od kadry odpowiedniego traktowania skazanych niepełnosprawnych, oraz tworzenia odpowiednich warunków odbywania kary dla tej grupy osadzonych.