edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

szkolenie4 grudnia w naszej szkole odbyło się szkolenie „Młodość bez zagrożeń" przeprowadzone przez Centrum Edukacji Meritus. Szkolenie skierowane do słuchaczy obejmowało tematykę różnych rodzajów uzależnień oraz sposobów radzenia sobie z nimi. Prowadzący omówili problem, który staje się coraz poważniejszym zagrożeniem i dotyczy najczęściej właśnie dzieci i młodzieży. Słuchacze dowiedzieli się, co nazywamy zjawiskiem cyber-przemocy, jakie są jego skutki (również prawne) i uświadomili sobie, jak pozornie niewinny niekiedy żart może stać się przyczyną dramatu. Omówiono także temat uzależnienia od komputera i Internetu gdyż, jest to także uzależnienie równie groźne jak inne i niesie ze sobą wiele poważnych konsekwencji – zarówno dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Zajęcia były bardzo ciekawe i interesujące. Dały odpowiedź na wiele pytań: np. czym są substancje narkotyczne i jak działają na organizm człowieka? Dlaczego są groźne? W jaki sposób niszczą uzależnionego?