edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

W związku ze Światowym Dniem Chorego obchodzonym 11 lutego każdego roku młodzież Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke w Sanoku należąca do Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi odpowiedziała na apel Podkarpackiego Kuratora Oświaty i oddała honorowo krew. Krew oddali:
Damian Kramarczyk,
Mateusz Marciniak,
Katarzyna Siwiak,
Wioleta Szajdek,
Renata Banaś,
Wojciech Bolanowski,
Katarzyna Burnatowska,
Anna Sołtys,
Anna Bluj.