edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

15-DSCN0190Z okazji przypadającego na 31 maja Światowego Dnia Bez Tytoniu w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku odbył się „Sąd nad papierosem”. Przedstawienie oparte na podstawie scenariusza M. Litwak zostało wystawione przez słuchaczy z kierunków I Opiekunka Dziecięca i I Terapeuta Zajęciowy. Spektakl miał na celu zwrócenie uwagi na występujący często wśród młodzieży problem uzależnienia od nikotyny oraz ukazanie szkodliwych skutków sięgania po wyroby tytoniowe.