edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Żeby w pokoju tej nocy

pobladły troski nasze i niepokoje zgasłyby

żaden człowiek nie był obcy

żeby nie było samotnych

by każdy z każdym dzielił się sercem

jak wigilijnym opłatkiem ……

 

Dyrektor, Grono Pedagogiczne Oraz Słuchacze
Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke w Sanoku
życzą, by Święta Bożego Narodzenia
były pełne pokoju, miłości i wyciszenia
a Nowy 2011 Rok przyniósł Błogosławieństwo Boże
na każdy kolejny, rozpoczynający się dzień