edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

1

W dniu 14 października w ramach promocji zdrowego stylu życia odbył się integracyjny spacer Nordic Walking. Grupa udała się na piękną trasę wzdłuż Sanu pokonując prawie 10 km. Przed wyjściem na spacer nauczyciele wychowania fizycznego udzielili uczestnikom cennych wskazówek jak prawidłowo maszerować z kijkami. Zajęcia te pozwoliły przekonać uczestników, że Nordic Walking to sport dla wszystkich bez względu na wiek.