edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

1 12 Copy

W dniu 30.11.2023 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sanoku odbyła się zabawa Andrzejkowa dla najmłodszych uczniów na której gościli słuchacze z MSCKZiU w Sanoku z kierunków Opiekun Medyczny oraz II Terapeuta Zajęciowy. Słuchacze przygotowali podopiecznym SOSW szereg zabaw dyskotekowych oraz oczywiście wróżb Andrzejkowych, których nie mogło zabraknąć. Uśmiechu, wspólnych zabaw i tanecznych pląsów nie było końca. Na zakończenie integracyjnych Andrzejek słuchacze wspólnie pozowali do zdjęć z przygotowanej fotobudki, wręczyli dzieciom po słodkim upominku oraz pomiàtkowym dyplomie. Podsumowując wspólną zabawę Pani dyr SOSW Anna Ciuk serdecznie podziękowała organizatorom oraz przy okazji zaprosiła słuchaczy do dalszej współpracy przy organizacji kolejnych imprez z jasnym przekazem "Do zobaczenia wkrótce" [RG]