edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

solu

W minionym tygodniu w ramach współpracy ze stowarzyszeniem Solutaris i panią prezes Małgorzatą Patronik, nasi nauczyciele: Paweł Deptuch, Marcin Szumilas i Agnieszka Lubinska-Rabka przygotowali dla członków Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem warsztaty z pierwszej pomocy.