edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

sanitas

W dniu 21 października słuchacze kierunku II Opiekun Osoby Starszej wraz z opiekunem Panią Urszulą Kuzian wzięli udział w „Białej Sobocie z ultrasonografią". Akcja pod hasłem „Wczesne Wykrycie, to Życie” odbyła się w poradniach specjalistycznych Szpitala w Sanoku przy ul.800 lecia. W badaniach: poziomu cukru oraz pomiaru ciśnienia przeprowadzonych przez naszych Słuchaczy wzięło udział około 200 chętnych. Akcja została przeprowadzona wraz ze stowarzyszeniem Sanitas. Słuchacze naszej szkoły byli bardzo zadowoleni, że mogli wziąć udział i pomagać lekarzom, pielęgniarkom oraz uczestnikom akcji. Zdobyli cenne doświadczenie i wiedzę, które posłużą w kolejnych akcjach.