edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

tydzien sportu

W dniu 28 września w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu nasi Słuchacze uczestniczyli w wycieczce pieszej po ścieżce przyrodniczo edukacyjnej. Malownicza trasa położona jest w obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 Góry Słonne. To już kolejne wyjście w ramach koła terapeutyczno – sportowego oraz koła promocji zdrowia. Każda forma aktywności fizycznej to doskonała okazja do zadbania o zdrowszy styl życia.