edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Wydawanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  zawodowe dla sesji czerwiec-lipiec 2023 będzie prowadzone niezwłocznie po otrzymaniu  przez  szkołę z OKE dyplomów, świadectw oraz suplementów od dn. 7 września 2023 w budynku MSCKZiU  przy ul. Konarskiego 3, wg. harmonogramu podanego  na  tablicy ogłoszeń.

Absolwenci proszeni są o kontakt z Opiekunami poszczególnych roczników.

1.09.2023 godz.10. – Analiza wyników egzaminu zawodowego przez Szkolne Zespoły Przedmiotów Zawodowych wg harmonogramu podanego na tablicy ogłoszeń.