edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

   Pod koniec semestru w naszej szkole prowadzona była lekcja otwarta o charakterze profilaktyczno – informacyjnym w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka – edycja 2022/2023. Koordynatorem programu była Pani Katarzyna Uryć-Kuzian. Podczas zajęć uczniowie poznali złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobyli umiejętność samobadania skóry oraz różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE. Dzięki zdobytej wiedzy uczniowie mogą stać się ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając rodzinę i znajomych do podjęcia niezwykle prostych działań profilaktycznych. 

 lekcja

     Natomiast z okazji Światowego Dnia bez papierosa w naszej szkole odbyła się lekcja otwarta „Antynikotynowa edukacja” przeprowadzona przez Panią Katarzynę Uryć-Kuzian. Głównym celem lekcji było opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród młodzieży oraz pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. Na zajęciach uczniowie dowiedzieli się o szkodliwym działaniu nikotyny i innych substancji zawartych w dymie papierosowym, konsekwencjach zdrowotnych palenia papierosów, obliczali koszty palenia papierosów oraz poznali metody walki z nałogiem. W ramach akcji antynikotynowej uczniowie przeprowadzili pikietę na ulicach miasta, mającą na celu promowanie życia bez nałogu papierosowego. Wyposażeni byli w własnoręcznie wykonane plakaty z hasłami zachęcającymi do rzucenia palenia papierosów.