edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

1a

W dniu 21 czerwca 2023 roku odbyło się podsumowanie XXII edycji konkursu plastycznego „Kolorowy Sanok”. Swoją obecnością na uroczystości zaszczycili: Tomasz Matuszewski - Burmistrz Sanoka, Bogdan Struś - Sekretarz Miasta, Irena Penar - Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Turystyki oraz Marian Duda - Prezes TPD odział w Krośnie. Rozdanie dyplomów i upominków dla uczniów nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych odbyło się w Medyczno Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku. Podsumowania konkursu dokonała Pani Dyrektor Halina Połojko, podkreślając duże zainteresowanie konkursem, wysoki poziom prac oraz różnorodność technik plastycznych.