edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

klepsydra słuszkiewicz

 SCX-4623 20160119 12285101  Urodziła się w trudnym powojennym okresie18 stycznia 1945 r w Łękach Dukielskich. Kolejne etapy podstawowej, a następnie średniej edukacji realizowała w pobliskim powiecie krośnieńskim. Ukończyła Rzeszowską Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Na wydziale Humanistycznym uzyskała tytuł mgr pedagogiki szkolnej. Do Sanockiego Medyka trafiła w 1965 roku jako bardzo młoda osoba w trudnym i wymagającym okresie, ponieważ Liceum Medyczne funkcjonowało dopiero 3 lata. Dla tej młodej szkoły, gdzie brakowało wszystkiego był to okres pionierski związany z tworzeniem bazy do zajęć teoretycznych i ćwiczeniowych. Pionierski i ciężki, również dla młodej kadry pod względem metodycznym, gdyż klasy liczyły do 50 osób, a różnica wieku pomiędzy uczennicami a nauczycielami była bardzo mała. Aby zapracować na autorytet w takiej grupie należało mnożyć wysiłki na każdej lekcji przez 50.Pani Alfreda Słuszkiewicz w Gronie Nauczycielskim Szkoły Medycznej była wyrazistą osobowością, Wymagała od swoich uczennic dużo, ale od siebie jeszcze więcej. Zawsze wzorowo, perfekcyjnie wręcz przygotowana do zajęć, po mistrzowsku panowała nad młodymi osobami. Przyszłe pielęgniarki, opiekunki dziecięce, położne, ratownicy medyczni wiedzieli, że w trudnych chwilach szkolnego życia zostaną wysłuchani. Mogą liczyć na jej wsparcie w każdej słusznej sprawie i dzięki pomocy łatwiej pokonają problemy i to nie tylko te wynikające z trudności w nauce. Na zasłużoną emeryturę odeszła w 1999 roku, po 35 latach nieprzerwanej pracy w Szkole Medycznej. Po odejściu na emeryturę Pani Alfreda Słuszkiewicz nie straciła kontekstu z miejscem pracy. Będąc współorganizatorką powiatowego Centrum Wolontariatu zaangażowała młodzież Szkoły Medycznej do pomocy ludziom potrzebującym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych. Niesienie pomocy i praca charytatywna zawsze leżały u podstaw wszystkich planów wychowawczych Sanockiej Szkoły Medycznej, w co Pani Alfreda Słuszkiewicz angażowała się całym swoim sercem. 

20160119 130229