edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

1 2

Obrazek dotykowy służy jako pomoc dla osób głucho-niewidomych lub niewidomych. Praca wykonana jest z materiałów o strukturze jak najbardziej zbliżonej do naturalnej. Ważne jest, aby przedstawiona rzecz posiadała wszystkie elementy, które w rzeczywistości występują np. 4 nogi, 2 skrzydła. Prace wykonali słuchacze kierunku Terapeuta zajęciowy. [A.W.]