edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

1 1Dnia 24 marca 2023 roku w szkole odbyły się Warsztaty Muzykoterapeutyczne. Uczestnikami byli słuchacze kierunku Terapeuta zajęciowy i Opiekunka dziecięca. Zajęcia dotyczyły celów, funkcji, metod i technik muzykoterapii wykorzystywanych podczas pracy terapeutycznej z osobami w różnym wieku. Słuchacze poznawali budowę prostych instrumentów Orffa, instrumentów klasycznych smyczkowych i szarpanych oraz wspólnie improwizowali na nich. Dużą atrakcją było udostępnienie przez słuchaczkę terapii zajęciowej Panią Annę Oklejewicz swoich zbiorów instrumentów dawnych takich jak: viella, gudok, viola da gamba, giga. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. Opiekę sprawowała Pani Grażyna Płodzień. [GP]