edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

063-DSC 0063

Dnia 30 maja br w Medycznej Szkole Policealnej im Anny Jenke w Sanoku-obecnie Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyła się ocena nadesłanych prac na kolejną XV Edycję Konkursu Plastycznego „Kolorowy Sanok”. Uroczystość podsumowania zmagań konkursowych i wręczenia nagród laureatom oraz wyróżnionym zorganizowano 7 czerwca w Państwowej Szkole Muzycznej. Na spotkanie przybyły dzieci, rodzice, nauczyciele, członkowie i sympatycy wspierający ruch TPD-owski.    Swoją obecnością spotkanie uświetnili : Pan Stanisław Chęć- zastępca Burmistrza Miasta Sanoka , Pan Rafał Gużkowski - dyrektor MOPS, Pan Mariusz Bałaban - Wójt Gminy Besko, Pani Bożena Kandefer - szefowa GOPSU , Pan Marian Duda prezes Zarządu Okręgowego TPD wraz z pracownikiem biura -Panem Wacławem Lorencem oraz przedstawiciele sponsorów w osobach: Pana Bolesława Szybista –prezesa firmy HERB i Pana Marcina Krowiaka –starszego specjalisty Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Konkurs Kolorowy Sanok organizowany jest cyklicznie, od 2002 roku - z inicjatywy Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z  wykorzystaniem skromnych środków finansowych tej organizacji przy wsparciu sponsorów i dużym zaangażowaniu ludzi dla których idea TPD–wskiej pracy z dziećmi i młodzieżą jest zawsze ważna. Przedsięwzięcie od samego początku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Średnio na każdą edycję konkursu wpływa ok. 200 prac, więc przez kolejne 15 lat Jury pod przewodnictwem Pana Jerzego Wojtowicza oceniło ich już łącznie ok. 3000.

W bieżącym roku na Jubileuszowym 15 Posiedzeniu Komisji oceniono 238 prac z 30 placówek Oświatowych w VI kategoriach wiekowych.

   Wobec mnogości prac oraz bogactwa technik, po burzliwej i wnikliwej analizie przyznano 27 miejsc od 1 do 3 /w tym: 18 nagród za miejsca równorzędne/ , 40 wyróżnień imiennych   i jedno za pracę grupową.

W tym roku Jury przyznało 1wyróżnienie specjalne dla Wojciecha Koczery i 1 nagrodę

GRAND PRIX dla Marii Mocur. Komisja szczególnie zaakcentowała „dojrzewanie warsztatu artystycznego” Marii Mocur, która rozpoczynała przygodę z Konkursem w przedszkolu i pozostała wierną uczestniczką do klasy Gimnazjalnej .

Pierwsze miejsca zajęli:

Lena Statkiewicz ,Mariola Rec, Amelia Bober, Antonina Wdowiak, Karina Piecuch, Eden Dejena, Diana Bruzda, Anna Hydzik,          

Drugie miejsce zajęli:

Wiktoria Król, Magdalena Gembalik, Kinga Chmura, Justyna Zelwak, Robert Oryszak, Daniel Krajewski,

Trzecie miejsca zajęli:

Karolina Mołczan, Paweł Gnap, Natalia Kopacz , Karolina Radwańskia ,Anna Łomnicka , Aleksander Morawski, Łukasz Starańczak

W konkursie wzięły udział następujące szkoły i placówki oświatowe :

Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Sanoku

Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Sanoku

Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Sanoku

Samorządowe Przedszkole Nr 4 w Sanoku

Szkoła Podst. nr 1 w Sanoku

Szkoła Podst. nr 2 w Sanoku

Szkoła Podst. nr 3 w Sanoku

Szkoła Podst. nr 6 w Sanoku

Szkoła Podst. nr 7 w Sanoku

Szkoła Podst. w Zahutyniu

Szkoła Podst. w Zagórzu

Szkoła Podst. w Załużu

Szkoła Podst. w Sanoczku

Szkoła Podst w Kostarowcach

Szkoła Podst. w Zarszynie

Szkoła Podst. w Jaćmierzu

Szkoła Podst w Bażanówce

Szkoła Podst. w Nowosielcach

Szkoła Podst. w Niebieszczanach

Szkoła Podst.w Tyrawie Wołoskiej

Szkoła Podst. w Mymoniu, ZS w Besku

Świetlica profilaktyczna - Wujskie

Gimn. Nr 1 w Sanoku

Gimn.   Nr2 w Sanoku

Gimn. Nr 4 w Sanoku

Gimn. w Niebieszczanach

II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku

Medyczna Szkoła Policealna w Sanoku

Warsztaty Terapii Zajęciowej ul Zielona w Sanoku

Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Robotnicza w Sanoku

     Pan Jerzy Wojtowicz Przewodniczący Komisji Konkursowej gratulując wszystkim uczestnikom sukcesu ocenił wysoko walory artystyczne nagrodzonych prac, docenił pomysłowość łączenia zastosowanych materiałów, różnorodność technik (od przepięknych pasteli do fotografii),oraz wchodzenie do „wnętrz różnych obiektów naszego piękniejącego i zmieniającego się Sanoka”.

Protokół z pracy Komisji Konkursowej odczytała Halina Połojko - prezes Oddziału Powiatowego TPD w Sanoku. Tegoroczny Konkurs zdominowały przedszkola i szkoły podstawowe, przysyłając do oceny aż 134 prace/w tym 63 z klas I-III. Ogółem w XV Edycji wzięło udział 30 szkół i placówek oświatowych”. Nagrody w imieniu władz miasta Sanoka wszystkim laureatom, nauczycielom i rodzicom wręczał Pan Stanisław Chęć Wiceburmistrz. Podziwiając nagrodzone przez Komisję Konkursową prace, zwrócił uwagę na aspekt promocyjny „Kolorowego Sanoka”, szczególnie wobec zbliżającego się sezonu wakacyjnego.

Zarząd TPD docniając pracę społeczną na rzecz dobra dzieci i młodzieży przyznał odznakę „Przyjaciela Dziecka” zaangażowanym osobom .Odznaczenia wręczył P. Marian Duda Prezes Zarządu Okręgowego oraz P. Halina Połojko i P. Irena Penar – Prezes i Wiceprezes Zarządu Powiatowego TPD w Sanoku. W imieniu odznaczonych głos zabrała P. Joanna Doskowska, dziękując podkreśliła osobiste znaczenie takiego wyróżnienia. Z pięknymi gratulacjami dla laureatów i odznaczonych wystąpiła, formacja „Mażonetki” z Jaćmierza ,słuchaczki Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke oraz absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej .Na zakończenie padło wiele ciepłych słów pod adresem niezawodnych , stałych sponsorów, którzy ufundowali ciekawe nagrody dla laureatów i zawsze mają otwarte „serca…dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci”.

Wszystkie nagrodzone prace prezentowane będą w Sanockim Muzeum Budownictwa Ludowego/wejście dla zorganizowanych grup szkolnych od połowy czerwca/.      

Protokół z pracy

Komisji Konkursu Plastycznego

„KOLOROWY SANOK”

z dnia 30 maja 2016r.

Komisja w składzie:

1. Wojtowicz Jerzy                - przewodniczący – artysta malarz         

2. Penar Irena                      - naczelnik Wydz.Edukacji i Kultury Fiz.w Sanoku          

3. Połojko Halina                   - dyrektor Medycznej Szkoły Policealnej w Sanoku

4. Ziajka Elżbieta                  - członek zarządu TPD                    

5. Litwin Józef                      - członek zarządu TPD   

6. Kaźmierczak Zofia             - członek zarządu TPD

7. Penar Alicja                      - wicedyrektor MSCKZiU

8. Kosz Barbara                    - kierownik szkolenia MSCKZiU

9. Guzik Ludmiła                   - kierownik szkolenia MSCKZiU

10. Krzywdzik- Bryła Bogumiła   - bibliotekarz

11. Prajzler-Mocur Danuta        - nauczyciel plastyki

12. Szałajko Wiesława              - nauczyciel pedagogiki specjalnej

13. Kobiela Lidia                       - nauczyciel techniki

Na konkurs zgłoszono 238 prac wykonanych w technikach: pastela olejna, pastela sucha, kredki ołówkowe, farby plakatowe, ołówek, wyklejanki, malarstwo na szkle, wycinanki, kolaż, batik, gazetka, fotoreportaż, mozaika, masa solna, techniki łączone, fotografia, plakat.

Prace oceniano w następujących kategoriach:

Kat.I         przedszkola + klasa „O”

Kat.II        szkoły podstawowe kl.I-III

Kat.III       szkoły podstawowe kl. IV-VI

Kat.IV        gimnazja

Kat.V         szkoły ponadgimnazjalne

Kat. VI       szkoły specjalne + WTZ

Nagrodzeni w kat.I przedszkola + kl.”O”

I miejsce        Lena Statkiewicz       Samorządowe Przedszk.Nr 2 Sanok

I miejsce       Mariola Rec               Sam. Przedszk. Nr 3 Sanok

II miejsce       Wiktoria Król   Oddział Przedszkolny w Sz.Podst Nr 6 Sanok      

III miejsce      Karolina Mołczan             Sam. Przedszk. Nr 1 Sanok

III miejsce    Paweł Gnap                       Sam. Przedszk. Nr 3 Sanok

Wyróżnieni

1.Malwina Pająk                   Samorządowe Przedszk. Nr 2 Sanok

2.Franciszek Przybyła          Samorządowe Przedszk. Nr 2 Sanok      

3.Magdalena Bochnak           Przedszkole przy Sz.P Nr6 w Sanoku

4.Kornel Kaszubowicz          Samorządowe Przedszk. Nr 2 Sanok

5.Jagoda Węgrzyn              Samorządowe Przedszk. Nr 3 Sanok

6.Klara Wierzbicka               Sam Przedsz.Nr1 Sanok

7.Patryk Drążek                 Samorz Przedsz Nr4 Sanok                

8.Zofia Trzebuniak                Świetlica Profilaktyczna Wujskie

 

Nagrodzeni w kat. II klasy I - III Szkoły Podstawowe

I miejsce                       Amelia Bober                 Szk. Podst. Nr2 Sanok

I miejsce                      Antonina Wdowiak          Szk. Podst Nr7 Sanok        

II miejsce                      Maciej Bochnak             Szk. Podst. Nr6 Sanok

III miejsce                     Aleksandra Czerniewicz     Szk. Podst. Nr1 Sanok

III miejsce                     Kinga Derda                     Szk. Podst. Nr2 Sanok

Wyróżnienia

1.Oliwia Juszczak                 Szk. Podst.   Zahutyń

2.Kamila Wolan                    Szk. Podst. nr 1 Sanok

3.Krystian Machowski             Szk.Podst.Nr3 Sanok        

4.Julia Ryniak                      Szk. Podst. nr 1 Sanok    

5.Jagoda Mielnik                   Szk.Podst Zagórz

6.Natalia Nowak                   Szk. Podst. W Sanoczku

7.Wiktor Bodnar                   Szk.Podst. Tyrawa Wołoska  

8.Eryk Mermer                     Szk.Podst. Mymoń            

9.Oliwia Trześniowska           Szk.Podst. Nr1 Sanok

        

Nagrodzeni w kat. III Szkoły Podstawowe IV-VI

I miejsce             Karina Piecuch             Szk.Podst Nr2 Sanok

II miejsce           Roksana Lenio             Szk. Podst.Nr3 Sanok

III miejsce          Anna Chmura               Szk. Podst. Nr1 Sanok

III miejsce         Inga Radwańska           Szk. Podst Nr1 Sanok

 Wyróżnienia

1.Julia Klimowicz           Szk. Podst.Nr1 Sanok          

2.Jagoda Jadczyszyn       Szk.Podst .Nr3 Sanok              

3.Szymon Rejmak           Szk.Podst. Nr2 Sanok          

4.Justyna Jakiel              Szk. Podst. w Jaćmierzu          

5. Julia Żuchowska           Szk.Podst. Nr1 Sanok              

6. Wiktoria Płaziak           Szk.Podst. Nr1 Sanok

7.Julita Szychowska         Szk. Podst. Bażanówka

8.Martyna Wdowiak         Szk.Podst.Nr 2 Sanok

8.Praca zbiorowa             Szk.Podst. Kostarowce

9.Martyna Kulikowska       Szk.Podst.   Nr1 Sanok                    

Nagrodzeni w kt IV Gimnazja

I miejsce                      Eden Dejena                  Gimn. Nr 4 Sanok

II miejsc                       Magdalena Gembalik         Gimn. Nr 1 Sanok

III miejsce                     Natalia Kopacz               Gimn. Niebieszczany

Wyróżnienia:

1. Aleksandra Józefek      Gimnazjum Niebieszczany

2. Katarzyna Cecuła         Gimnazjum Nr1 Sanok

3. Kaja Kurasz                   Gimnazjum Nr 4 Sanok

 Nagrodzeni w kategorii V Szkoły Ponadgimnazjalne

 I miejsce                      Diana Bruzda                 MSP Sanok -ODz

II miejsce                       Kinga Chmura                 II LO Sanok

II miejsce                     Justyna Zelwak              MSP Sanok- TZ

III miejsce                     Karolina Radwańska       MSP Sanok- TZ

III miejsce                     Anna Łomnicka               MSP Sanok- TZ

Wyróżnienia

1. Adrian Bodnar               MSP Sanok- TZ

2. Dorota   Rolnik              MSP Sanok- TZ

3. Tomasz Król                 MSP Sanok - TZ

4. Małgorzata Radwańska   MSP Sanok- TZ

Nagrodzeni w kategorii VI Szkoły Specjalne + WTZ

I miejsce                       Anna Hydzik                   WTZ Ogrodowa

II miejsce                       Robert Oryszak               WTZ Ogrodowa

II miejsce                       Daniel Krajewski             WTZ Robotnicza

III miejsce                     Aleksander Morawski      WTZ Ogrodowa

III miejsce                       Łukasz Starańczak         WTZ Ogrodowa

Wyróżnienia

1. Katarzyna Turkawska     WTZ Zielona

2. Brygida Kasia                WTZ Zielona

3. Krzysztof Ambicki           WTZ Zielona

4.Andrzej Wnorowski           WTZ Robotnicza

5. Kamil Knurek                 WTZ Robotnicza                

6.Praca zbiorowa                 WTZ Zielona

 ***     Nagroda Specjalna

Wojciech Koczera          WTZ Zielona    

                             GRAND PRIX

Maria Mocur                                       Gimnazjum Nr4 Sanok