edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Dnia 28 maja br w Medycznej Szkole Policealnej im Anny Jenke w Sanoku-obecnie Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyło się uroczyste podsumowanie XIV Edycji Konkursu Plastycznego „Kolorowy Sanok”. Przedsięwzięcie organizowane jest cyklicznie, od 2002 roku- z inicjatywy Oddziału Powiatowego TPD z  wykorzystaniem skromnych środków finansowych tej organizacji przy wsparciu sponsorów i dużym zaangażowaniu ludzi dla których idea TPD–wskiej pracy z dziećmi i młodzieżą jest zawsze ważna.

Komisja konkursowa oceniła łącznie 231 prac w VI kategoriach wiekowych.

   Wobec mnogości prac oraz bogactwa technik, po burzliwej i wnikliwej analizie przyznano 20 miejsc od 1 do 3 /w tym: 2 nagrody za miejsca równorzędne/ i 36 wyróżnień imiennych.

W tym roku Jury przyznało 1 nagrodę specjalną

GRAND PRIX dla: Kingi Chmury. Komisja szczególnie zaakcentowała „dojrzewanie warsztatu artystycznego” Kingi Chmury, która rozpoczynała przygodę z Konkursem w przedszkolu i pozostała wierną uczestniczką do chwili obecnej-czyli do Szkoły Licealnej .

Pierwsze miejsca zajęli:

Oliwia Trześniowska , Gabriela Janiszewska, Anna Chmura, Eden Dajena, Aneta Hujsak,Anna Cesarczyk

Drugie miejsce zajęli:

Filip Kłodowski, Antonina Wdowiak, Karolina Wdowiak, Klaudia Durał, Katarzyna Kapica, Łukasz Starańczak,Daniel Krajewski.

Trzecie miejsca zajęli:

Zuzanna Fal, Emilia Rygiel, Milena Czebieniak Maria Mocur, Małgorzata i Karolina Radwańskie, Andrzej Wnorowski, Jadwiga Wileczek,Beata Czapor,Zbigniew Sokół.

W konkursie wzięły udział następujące szkoły i placówki oświatowe :

Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Sanoku

Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Sanoku

Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Sanoku

Samorządowe Przedszkole Nr 4 w Sanoku

                                                                     

Szkoła Podst. nr 1 w Sanoku

Szkoła Podst. nr 2 w Sanoku

Szkoła Podst. nr 3 w Sanoku

Szkoła Podst. nr 4 w Sanoku

Szkoła Podst. nr 7 w Sanoku

Szkoła Podst. w Zahutyniu

Szkoła Podst. w Zagórzu

Szkoła Podst. w Załużu

Szkoła Podst. w Kostarowcach

Szkoła Podst. w Zarszynie

Szkoła Podst. w Jaćmierzu

Szkoła Podst w Bażanówce

Szkoła Podst. w Mrzygłodzie

Szkoła Podst. w Niebieszczanach

Szkoła Podst.w Tyrawie Wołoskie

Szkoła Podst. w Czaszynie

Szkoła Podst. w Srogowie Górnym

Gimn. Nr 1 w Sanoku

Gimn. Nr 4 w Sanoku

Gimn.   w Rakowej

Gimn. w Zarszynie

II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku

Medyczna Szkoła Policealna w Sanoku

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sanoku

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sanoku

     Pan Jerzy Wojtowicz Przewodniczący Komisji Konkursowej gratulując wszystkim uczestnikom sukcesu ocenił wysoko walory artystyczne nagrodzonych prac, docenił pomysłowość łączenia zastosowanych materiałów, różnorodność technik (od przepięknych pasteli do fotografii),oraz wchodzenie do „wnętrz różnych obiektów naszego piękniejącego i zmieniającego się Sanoka”.

Protokół z pracy Komisji Konkursowej odczytała Halina Połojko-prezes Oddziału Powiatowego TPD w Sanoku. „Tegoroczny Konkurs zdominowały Szkoły Podstawowe, przysyłając do oceny aż 134 prace/w tym 63 z klas I-III. Ogółem w XIV Edycji wzięło udział 31 szkół i placówek oświatowych”. Pani Irena Penar wręczając nagrody przekazała gratulacje wszystkim laureatom ich nauczycielom i rodzicom w imieniu władz miasta Sanoka. Podziwiając nagrodzone przez Komisję Konkursową prace, zwróciła uwagę na aspekt promocyjny „Kolorowego Sanoka”, szczególnie wobec zbliżającego się sezonu wakacyjnego.

Na zakończenie padło wiele ciepłych słów pod adresem niezawodnych stałych sponsorów, którzy ufundowali ciekawe nagrody dla laureatów i zawsze mają otwarte „serca…dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci”.

Wszystkie nagrodzone prace prezentowane będą w Sanockim Muzeum Budownictwa Ludowego/wejście dla zorganizowanych grup szkolnych od czerwca.         HP