edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

1 15 listopada 2022 w ramach Ogólnopolskich Obchodów Światowego Dnia Cukrzycy słuchaczki Medycznej Szkoły Policealnej z kierunku Opiekun Medyczny wykonywały pomiar ciśnienia tętniczego oraz pomiar poziomu glukozy we krwi. Uroczystość odbyła się w Sanockim Domu Kultury. Kontrola pomiarów dla chętnych osób uczestniczących w obchodach, cieszyła się sporym zainteresowaniem o czym świadczyć może wykonanych łącznie ponad sto badań.