edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

DSC_0073Dnia 24 maja br w Medycznej Szkole Policealnej im Anny Jenke w Sanoku odbyło się uroczyste podsumowanie XI Edycji Konkursu Plastycznego „Kolorowy Sanok”. Przedsięwzięcie organizowane jest cyklicznie z inicjatywy Oddziału Powiatowego TPD z wykorzystaniem skromnych środków finansowych tej organizacji przy wsparciu sponsorów i dużym zaangażowaniu ludzi dla których idea TPD–wskiej pracy z dziećmi i młodzieżą jest zawsze ważna.

Komisja konkursowa oceniła łącznie 212 prace w VII kategoriach wiekowych.

Wobec mnogości prac, bogactwa technik po burzliwej i wnikliwej analizie przyznano 22 miejsca od 1 do 3 /w tym równorzędne/ oraz 29 wyróżnień imiennych.

W tym roku Jury nie przyznało wyróżnienia specjalnego. Komisja zwróciła uwagę na pracę Kingi Chmury-która rozpoczynała przygodę z Konkursem w przedszkolu i pozostała wierną uczestniczką do chwili obecnej-czyli do Szkoły Gimnazjalnej .


Pierwsze miejsca zajęli:

Karolina Typrowicz, Wincent Szwarzwalder, Pola Dudek, Weronika Grzebyk, Bartosz Iwanowski, Anna Marut, Katarzyna Solecka, Piotr Wiechowski.

Drugie miejsce zajęli:

Janna Kiczorowska ,Karolina Kowalik,Karolina Wiśniowska, Karol Łusik, Malwina Piecuch, Robert Pisula ,Anna Hydzik.

Trzecie miejsca zajęli:

Maja Wiejowska ,Anna Chmura ,Daniel Pietrzak, Kamila Kotula, Ilona Ślazyk, Monika Gratkowska, Anna Cesarczyk.

W konkursie wzięły udział następujące szkoły i placówki oświatowe :

Przedszk. Nr 1 w Sanoku

Przedszk. Nr 4 w Sanoku

Samorz. Przedszkole Nr 3 w Sanoku

Szkoła Podst. nr 1 w Sanoku

Szkoła Podst. nr 2 w Sanoku

Szkoła Podst. nr 6 w Sanoku

Szkoła Podst. W Sieniawie

Szkoła Podst. W Zarszynie

Szkoła Podst. nr 2 w Zagórzu

Szkoła Podst. w Porażu

Szkoła Podst. w Zahutyniu

Szkoła Podst. w Tarnawie Dolnej

Szkoła Podst. w Jaćmierzu

Szkoła Podst. w Czaszynie

Gimn. Nr 1 w Sanoku

Gimn. Nr 2 w Sanoku

Gimn. Nr 4 w Sanoku

Gimn. w Sieniawie

Gimn. w Tarnawie Dolnej

ODK „Puchatek” w Sanoku

Medyczna Szkoła Policealna im. Anny Jenke w Sanoku

  1. WTZ   - Ogrodowa w Sanoku
  2. WTZ   - Robotnicza w Sanoku

Pan Jerzy Wojtowicz Przewodniczący Komisji Konkursowej gratulując wszystkim uczestnikom sukcesu ocenił wysoko walory artystyczne nagrodzonych prac, docenił pomysłowość łączenia zastosowanych materiałów oraz różnorodność technik

(od przepięknych pasteli do fotografii).

Protokół z pracy Komisji Konkursowej odczytała Halina Połojko-prezes Oddziału Powiatowego TPD w Sanoku.

Nagrody wręczyła Pani Irena Penar

Aspekt promocji „Kolorowego Sanoka” docenili włodarze Ziemi Sanockiej -Burmistrz Miasta-Pan Wojciech Blecharczyk i Starosta Powiatu-Pan Sebastian Niżnik sponsorując nagrody dla laureatów.

Wszystkie nagrodzone prace prezentowane będą w Sanockim Muzeum Budownictwa Ludowego. HP