edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

1Z okazji Dnia Edukacji Narodowej słuchacze Naszej szkoły przygotowali (na wzór Amerykańskiej Akademii Filmowej) akademię pt: „Nauczycielskie Oskary 2022”. W trakcie uroczystości słuchacze wyróżnili nauczycieli przyznając im dyplomy (statuetki) w różnych kategoriach, nie zapominając o porcji humoru. Serdeczne podziękowania należą się Słuchaczom Samorządu Szkoły, którzy przygotowali i poprowadzili galę.