edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

a Copy
W dniu 4 października Pani Katarzyna Uryć-Kuzian oraz Pani Katarzyna Lipka przeprowadziły warsztaty z pierwszej pomocy dla kolejnych grup przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola nr 3 w Sanoku. Młodzi ratownicy z grup „Delfinki” i „Elfy” zapoznali się z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy.