edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

1

26 września nauczyciele naszej Szkoły: Katarzyna Uryć-Kuzian i Grzegorz Wojtowicz przeprowadzili warsztaty z pierwszej pomocy dla przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola nr 3 w Sanoku. Warsztaty dla dzieci w tym wieku pomagają oswoić się z tematem pierwszej pomocy oraz rozwijać w nich od najmłodszych lat poczucie obowiązku niesienia pomocy innym. Ćwiczenia, w trakcie których dzieci stają się ratownikami, polegają na udzieleniu pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Na zajęciach przedszkolaki zapoznały się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa. Zdobyły przydatną wiedzę oraz umiejętności ratowania życia ludzkiego poprzez ćwiczenia praktyczne na fantomach.