edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

          Wydawanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  zawodowe  dla  sesji  czerwiec-lipiec  2022 będzie  prowadzone  niezwłocznie  po  otrzymaniu  przez  szkołę  z  OKE dyplomów, świadectw oraz  suplementów  od dn.  8 września 2022 w budynku MSCKZiU  przy ul. Konarskiego 3, wg. harmonogramu  podanego  na  tablicy ogłoszeń.

Absolwenci  proszeni  są  o  kontakt  z Opiekunami   poszczególnych  roczników.