edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

1 6

W dniu 18 maja nasi słuchacze z kierunków: Technik masażysta, Technik usług kosmetycznych i Terapeuta zajęciowy pomagali przy organizacji Dnia Sportu „Poćwiczmy razem” dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Sanoka. Na obiektach sportowych Viki Sanok nasi słuchacze przygotowali i przeprowadzili m.in. gry i zabawy do muzyki, zabawy z chustą Klanzy oraz pokaz pierwszej pomocy. Po raz kolejny wszyscy uczestnicy przekonali się, że sport to nie tylko zdrowie, ale też świetna zabawa. Celem imprezy było promowanie sportu rekreacyjnego, kształtowanie i rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej oraz zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. Była to także świetna lekcja pomocy drugiemu człowiekowi - miło było widzieć radość i uśmiech wszystkich uczestniczących dzieci.