edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

skansen

W minionym tygodniu nasi nauczyciele przeprowadzili pokaz i szkolenie z pierwszej pomocy dla uczestników kursu przewodników Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Podczas szkolenia na Skansenie uczestnicy zdobyli wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne dotyczące m.in.: resuscytacji krążeniowo-oddechowej; postępowania na wypadek krwotoku i krwawienia z nosa; opatrywania ran, a także zachowania w przypadku oparzenia i pogryzienia u dzieci; postępowania na wypadek występowania stanu zagrożenia życia, jak drgawki, gorączka. Wszyscy uczestnicy mogli poćwiczyć również na symulatorze AED.