edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Wystarczy niewielu, by zmienić wiele – „Ośmiu Wspaniałych” w naszej szkole

Działalność wolontariacka była zawsze jedną z priorytetowych wartości promowanych przez naszą szkołę. Zawsze też znajdowali się wśród Słuchaczy chętni do tego rodzaju działalności. Tak było i tym razem, kiedy na propozycję zorganizowania regularnego koła wolontariackiego – tzw. Klubu Ośmiu – odpowiedziało ponad 10 Słuchaczy z różnych kierunków.  

„Klub Ośmiu” to forma współpracy młodych ludzi i pedagogów danej szkoły, mająca na celu przeciwdziałanie uzależnieniom, przemocy, stagnacji w środowiskach społecznie zaniedbanych (i nie tylko). Wolontariusze pragną też nieść pomoc osobom słabszym i niepełnosprawnym poprzez wspólną zabawę i pracę. Pierwsze takie kluby zaczęły powstawać na początku lat 90-tych w Warszawie i szybko zyskały tak dużą popularność (u zarania trudnej transformacji ustrojowej w Polsce), że potrzeba było powołać organizację, która by stanęła na czele tych inicjatyw. W ten sposób w 1998 r. powstała uznana dzisiaj w naszym kraju Fundacja „Świat na Tak”, prowadzona od początku przez Panią Joannę Fabisiak. W 2004 r. Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego oraz prestiżową nagrodę Pro Publico Bono. 

W bieżącym roku szkolnym współpracę z tą warszawską Fundacją nawiązała Medyczna Szkoła Policealna w Sanoku. Na dzień dzisiejszy w nowopowstałym „Klubie Ośmiu” pracuje kilkanaście osób – Słuchacze i troje nauczycieli – a patronat sprawuje pani Dyrektor. Nasz lokalny Klub uzyskał akceptację zgłoszonego Fundacji „Świat na Tak” projektu działań i zrealizował pierwsze z nich. Były to: - pokazy połączone z nauką udzielania pierwszej pomocy w sanockich Warsztatach Terapii Zajęciowej (na zdjęciach), - prowadzenie zajęć i asystowanie podopiecznym Dziennego Centrum Aktywności w Besku.

O nowych przedsięwzięciach „Klubu Ośmiu” będziemy na bieżąco informować w Aktualizacjach!