edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

1 1 Copy

W minionym tygodniu słuchacze i słuchaczki kierunków Terapeuta Zajęciowy oraz Opiekunka Dziecięca uczestniczyli w warsztatach bibułkarskich dotyczących tworzenia kotylionów. Nad projektem czuwały Panie: Grażyna Płodzień i Danuta Prajzler-Mocur.