edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

FlagaKinga

W minionym tygodniu w ramach kółka informatyczno-matematycznego nasi słuchacze wykonali projekt graficzny na temat Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Kinga Węgrzyńska słuchaczka 1 Technika Elektroradiologii.