edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

flagaPLFlaga państwowa, obok barw narodowych, godła i hymnu, jest jednym z symboli narodowych. Ich otaczanie czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela i wszystkich organów państwa. 2 maja oddajemy cześć polskiej fladze. Tego dnia, od 2004 r., obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – jedno z oficjalnych świąt państwowych ustanowionych przez Sejm w drodze ustawy. Jest ono okazją do zademonstrowania swej tożsamości narodowej oraz przywiązania do polskiego państwa.