edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

1 9

W dniu 21.03.2022 r. słuchacze naszej szkoły wraz z opiekunami zorganizowali Integracyjno – Wiosenny Dzień Sportu dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego z Sanoka. Święto szkolnego sportu, obejmowało konkurencje sportowe oraz quiz zawierający pytania dotyczące zdrowego stylu życia. Turniej stanowił okazję do sprawdzenia swojej sprawności fizycznej w toku zdrowej rywalizacji, jednocześnie uczył tolerancji i sposobów wyrażania swoich emocji poprzez kulturalny doping. Część teoretyczna konkursu była sprawdzianem wiedzy z zakresu promocji zdrowia. W trakcie dnia sportu odbyły się także warsztaty z pierwszej pomocy oraz integracyjne zabawy z chustą Klanzy.