edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

E P K Z SESJA   ZIMOWA   2022 kierunki dzienne/zaoczne

                                                       

Część Pisemna: 11. 01. 2022   g.12.00 do 13.00 Kier:III TF     -kw. MED.09.  -sala 6

                                                 g.14.00 do 15.00 Kier:III TERd -kw. MED.08. -sala 6

                                                  g.14.00 do 15.00 Kier: TERd     -kw. MS.19.   -sala 5


Część Praktyczna:

Kierunek: TF-kwalifikacja-MED.09.         *10.01.22 budynek MSP ul. Konarskiego 3  

                                                                           sala 6           g 09.00    

Kierunek: TZ-kwalifikacja-MS.09.         *10.01.22 budynek MSP ul. Konarskiego 3  

                                                                        sala 4            g 09.00    

Kierunek:IIIERd-kwalifikacja-MED.08. *15.01.22 budynek MSP ul.Konarskiego3 sala 6/M

                                                                      g 8.00,             g 11.00,             g 14.00

Kierunek:ERd-kwalifikacja-MS.19.        *05.02.22 budynek MSP ul.Konarskiego3 sala 6/M

                                                                    

*** ZDAJĄCY/ZDROWI ZGŁASZAJĄ SIĘ na 1 godz. przed ROZPOCZĘCIEM EPKZ          

***Listy zdających wraz z harmonogramem –tabl. ogłoszeń MSP

*** OBOWIĄZUJĄ PROCEDURY GIS, MEN i CKE   –tabl. ogłoszeń MSP