edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

3Dnia 9 maja 2016 roku grupa słuchaczy z kierunków: technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych oraz terapeuta zajęciowy, wybrała się do Lublina na Uniwersytet Marii Skłodowskiej – Curie na Wydział Chemii, do Zakładu Chemii Organicznej.

Tego dnia młodzi adepci mogli zobaczyć i sami na własnej skórze doświadczyć, jak ciekawa może być chemia.

Oprócz pokazów słuchacze obserwowali pracę profesjonalnego sprzętu laboratoryjnego tj. NMR – magnetyczny rezonans jądrowy, GCMS – chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym, HPLC – wysokosprawny chromatograf cieczowy, analizator CHN oraz wiele innych "drobniejszych" sprzętów, wyparki, mikrowagi analityczne itp.

Sami mogli wziąć aktywny udział w kilku ciekawych ćwiczeniach.

Zdobyta wiedza i umiejętności z pewnością zaowocują słuchaczom podczas dalszych zajęć w naszej szkole oraz pozwolą bez strachu zdać egzamin ze 100% wynikiem z egzaminu zewnętrznego :-)

Zapraszam do fotorelacji oraz do obejżenia kilku ciekawych filmików. W rolach głownych m.in. nasi słuchacze :-)

PS. Kto pisze się na następną wycieczkę szkolną? :-)

Zapraszam – mgr Ewa Toton (Krawczyk)