edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

kresy 

  W dniu 17 grudnia 2021 roku nasi słuchacze wraz z opiekunami uczestniczyli w wirtualnej lekcji pt. „Wigilia Kresowa”. Lekcja poświęcona dziedzictwu kulinarnemu Kresów dawnej Rzeczypospolitej była transmitowana poprzez kanał Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej na platformie YouTube. Kresy dawnej Rzeczypospolitej to szczególna przestrzeń polskich dziejów. Dziedzictwo kulturowe tamtych terenów do dziś urzeka swoim bogactwem i kolorytem. Jego częścią jest dziedzictwo kulinarne, wyjątkowo wyeksponowane w tradycyjnym przeżywaniu Świąt Bożego Narodzenia.