edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

2

5 grudnia z Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke w Sanoku wyruszył Święty Mikołaj, który odwiedził rodziny z okolic Komańczy, Mokrego i Czystogarbu. Św. Mikołaj w towarzystwie Aniołów i pomocników wywołał wiele uśmiechu wśród odwiedzonych dzieci, ich rodzin oraz wśród odwiedzonych emerytów. Wcześniej przez kilka tygodni cała szkoła zaangażowała się w przygotowanie prezentów, wśród których znalazły się m.in. zabawki dla dzieci, art. spożywcze, chemiczne jak i ubrania. Główna koordynatorka akcji - siostra Rosa oraz pomysłodawczyni pani Anita Żyłka-Reut, były bardzo dumne z postawy wszystkich zaangażowanych słuchaczy, nauczycieli, Dyrekcji i prywatnych sponsorów za hojność i serce.