edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

mops

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt socjalny „WSPARCIE SWEGO OD SWOJEGO”, którego odbiorcami są najbardziej potrzebujący seniorzy. W związku z tym nasza szkoła została zaproszona do współpracy i udziału w zbiórce artykułów spożywczych, środków czystości i higieny osobistej. Akcja odbyła się pod hasłem: „NIE LICZY SIĘ TO ILE POSIADASZ, ALE ILE DAJESZ INNYM I JAK SIĘ Z NIMI DZIELISZ”. Celem akcji było kreowanie aktywnych postaw naszych słuchaczy w środowisku lokalnych oraz uwrażliwienie ich na potrzeby innych. Odzew ze strony słuchaczy był przeogromny, przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania za co serdecznie DZIĘKUJEMY. [A.ŻR]