edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

1

W dniu 26.11.2021 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sanoku odbyła się zabawa Andrzejkowa na której gościli słuchacze ze Szkoły Medycznej w Sanoku z kierunków I i II Terapeuta Zajęciowy oraz  Opiekunka Dziecięca. Słuchacze przygotowali podopiecznym SOSW szereg zabaw animacyjnych i dyskotekowych oraz oczywiście wróżb Andrzejkowych, których nie mogło zabraknąć. Uśmiechu, wspólnych zabaw i tanecznych pląsów nie było końca. Na zakończenie integracyjnych Andrzejek słuchacze wręczyli dzieciom po słodkim upominku. Serdeczne podziękowania uczniowie SOSW kierują do nauczycieli oraz Dyrekcji MSCKZiU w Sanoku za możliwość spędzenia wspaniałych chwil oraz świetnej zabawy w czasie wspólnej zabawy Andrzejkowej.[R.G.]