edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Pod koniec czerwca 2014 r. działające przy Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku koło wolontariackie TPD - Klub Ośmiu - podjęło współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie im. św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Sanoku.

W ramach podjętych działań odbywają się cotygodniowe spotkania wolontariuszy (nauczycieli i słuchaczy) z podopiecznymi Stowarzyszenia. Dzieci i młodzież mają możliwość korzystania z bogatej oferty zajęć, które dostosowane są do ich potrzeb i możliwości. Systematycznie odbywające się zajęcia terapeutyczno – wyrównawcze mają na celu wspomaganie rozwoju podopiecznych oraz wyrównywanie braków edukacyjnych. W ofercie znajdują się także zajęcia korekcyjne wspierające ogólny rozwój ruchowy                                   i zapobiegające powstawaniu wad postawy.

Data

Godziny zajęć

Nauczyciel - opiekun

Forma zajęć

10.09.2014 r.

17:00 – 19:00

E. Florko,

B. Michalczak-Korzeniowska,

A. Badecka

- konsultacje psychologiczne

- zajęcia integracyjne

17.09.2014 r.

17:00 – 19:00

E. Dyrkacz-Kulikowska,

K. Uryć-Kuzian,

R. Skrabalak

- zajęcia terapeutyczno –
   wyrównawcze

- ćwiczenia ogólnorozwojowe

24.09.2014 r.

17:00 – 19:00

E. Florko,

B. Michalczak-Korzeniowska,

M. Kondyjowski

- elementy terapii poznawczo –
   behawioralnej

- zajęcia terapeutyczno –
   wyrównawcze

- profilaktyka wad postawy

01.10.2014 r.

17:00 – 19:00

E. Krawczyk,

M. Wdowiak,

G. Wojtowicz

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia terapeutyczno –
   wyrównawcze

- profilaktyka wad postawy

08.10.2014 r.

17:00 – 19:00

E. Dyrkacz-Kulikowska,

K. Uryć-Kuzian,

R. Skrabalak

- pedagogika zabawy

- zajęcia terapeutyczno –
   wyrównawcze

- ćwiczenia ogólnorozwojowe

15.10.2014 r.

17:00 – 19:00

E. Florko,

B. Michalczak-Korzeniowska,

M. Kondyjowski

- elementy terapii poznawczo –
   behawioralnej

- pedagogika zabawy

- zajęcia terapeutyczno –
   wyrównawcze

- profilaktyka wad postawy

22.10.2014 r.

17:00 – 19:00

E. Krawczyk,

M. Wdowiak,

G. Wojtowicz

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia terapeutyczno –
   wyrównawcze

- profilaktyka wad postawy

29.10.2014 r.

17:00 – 19:00

E. Dyrkacz-Kulikowska,

K. Uryć-Kuzian,

R. Skrabalak

- zajęcia terapeutyczno –
   wyrównawcze

- ćwiczenia ogólnorozwojowe

04.11.2014. r.

15.30 – 16.30

A. Zapała

- zajęcia wyrównawcze z zakresu przedmiotów ścisłych

05.11.2014. r.

16:00 - 18:00

E. Florko,

B. Michalczak-Korzeniowska,

M. Kondyjowski

- elementy terapii poznawczo –
   behawioralnej

- zajęcia terapeutyczno –
   wyrównawcze

- profilaktyka wad postawy

12.11.2014 r.

16:00 - 18:00

E. Krawczyk,

M. Wdowiak,

G. Wojtowicz

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia terapeutyczno –
   wyrównawcze

- profilaktyka wad postawy

18.11.2014 r.

15.30 – 16.30

A. Zapała

- zajęcia wyrównawcze z zakresu przedmiotów ścisłych

19.11.2014 r.

16:00 - 18:00

E. Dyrkacz-Kulikowska,

K. Uryć-Kuzian,

R. Skrabalak

- pedagogika zabawy

- zajęcia terapeutyczno –
   wyrównawcze

- ćwiczenia ogólnorozwojowe

25.11.2014 r.

15.30 – 16.30

A. Zapała

- zajęcia wyrównawcze z zakresu przedmiotów ścisłych

26.11.2014 r.

16:00 – 18:00

E. Florko,

B. Michalczak-Korzeniowska,

M. Kondyjowski

- elementy terapii poznawczo –
   behawioralnej

- zajęcia terapeutyczno –
   wyrównawcze

- profilaktyka wad postawy

02.12.2014 r.

15.30 – 16.30

A. Zapała

- zajęcia wyrównawcze z zakresu przedmiotów ścisłych

03.12.2014 r.

16:00 - 18:00

E. Krawczyk,

M. Wdowiak,

G. Wojtowicz

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia terapeutyczno –
   wyrównawcze

- profilaktyka wad postawy

09.12.2014 r.

15.30 – 16.30

A. Zapała

- zajęcia wyrównawcze z zakresu przedmiotów ścisłych

10.12.2014 r.

16:00 - 18:00

E. Dyrkacz-Kulikowska,

K. Uryć-Kuzian,

R. Skrabalak

- pedagogika zabawy

- zajęcia terapeutyczno –
   wyrównawcze

- ćwiczenia ogólnorozwojowe

16.12.2014 r.

15.30 – 16.30

A. Zapała

- zajęcia wyrównawcze z zakresu przedmiotów ścisłych

17.12.2014 r.

16:00 - 18:00

E. Florko,

B. Michalczak-Korzeniowska,

M. Kondyjowski

- spotkanie ze św. Mikołajem

-elementy terapii poznawczo – behawioralnej

- zajęcia terapeutyczno – wyrównawcze

-profilaktyka wad postawy

07.01.2015 r.

16:00 - 18:00

E. Krawczyk,

M. Wdowiak,

G. Wojtowicz

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia terapeutyczno –
   wyrównawcze

- profilaktyka wad postawy

13.01.2015 r.

15.30 – 16.30

A. Zapała

- zajęcia wyrównawcze z zakresu przedmiotów ścisłych

14.01.2015 r.

16:00 - 18:00

E. Dyrkacz-Kulikowska,

K. Uryć-Kuzian,

R. Skrabalak

- pedagogika zabawy

- zajęcia terapeutyczno –
   wyrównawcze

- ćwiczenia ogólnorozwojowe

20.01.2015 r.

15.30 – 16.30

A. Zapała

- zajęcia wyrównawcze z zakresu przedmiotów ścisłych

21.01.2014 r.

16:00 - 18:00

E. Florko,

B. Michalczak-Korzeniowska,

M. Kondyjowski

- elementy terapii poznawczo –
   behawioralnej

- zajęcia terapeutyczno –
   wyrównawcze

- profilaktyka wad postawy