edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

szkolq

 

W dniu 15 września 2021 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach odbyło się szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy zorganizowane przez Nauczycieli naszej szkoły, którym towarzyszyli słuchacze kierunku Technik elektroniki i informatyki medycznej.