edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Godzina 9:00

II technik farmaceutyczny sala nr 7

III technik farmaceutyczny sala nr 2

III technik elektroradiolog sala nr 4

II technik masażysta sala nr 3

II technik usług kosmetycznych sala – siłownia

II terapia zajęciowa sala nr 9

II technik elektroniki i informatyki medycznej sala nr 5

 Godzina 10:00

I technik elektroradiolog sala nr 6                          

I technik farmaceutyczny sala nr 2

I opiekun medyczny sala nr 4

I asystent osoby niepełnosprawnej sala nr 7

I technik usług kosmetycznych sala – siłownia

I technik masażysta sala nr 3

I terapia zajęciowa sala nr 5

I technik elektroniki i informatyki medycznej sala nr 6

I opiekunki dziecięce sala nr 4