edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Szkolenie b 2

 

14 czerwca w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach odbyło się szkolenie z Pierwszej Pomocy. Nasi słuchacze z nauczycielami przeprowadzili pokaz i przygotowali prezentację multimedialną z zakresu: Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej, pozycji bocznych bezpiecznych, wyposażenie apteczek oraz ogólne wytyczne i wskazówki dla przyszłych kierowców.