edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

E P K w Z SESJA   LETNIA 06_ 2021 kierunki dzienne i zaoczne /pp2019 -egz. obowiązkowy

                                                        

Część Pisemna: MSP- ul.Konarskiego3

   8.06.2021 godz.08.00 do 09.00 i g.10.00 do 11.00- IAONkw.SPO.01, godz..12.00 do 13.00 IITUK kw.FRK.04, godz.14.00 do 15.00 i g.15.30 do 16.30- II TM kw. MED.10

   9.06.2021 godz.08.00 do 09.00 i g.10.00 do 11.00- IIODzkw.SPO.04, godz..12.00 do 13.00 IITZ kw.MED.13, godz.14.00 do 15.00 i g.15.30 do 16.30- IITEiIM kw.MED.07

   10.06.2021 godz.08.00 do 09.00 i g.10.00 do 11.00- IOM kw.MED.03, godz..12.00 do 13.00 i godz.14.00 do 15.00 – II OOSt kw.SPO.02

   11.06.2021 godz.08.00 do 09.00 i g.10.00 do 11.00- IOM kw.SPO.05

Część Praktyczna: „model d”

     7.06.2021 godz.09.00 sala 4 –IITZ kw.MED.13, i g.09.00 sala2 IITUK kw.FRK.04,

Część Praktyczna: „model w”

Kierunek:IOM-kwalifikacja-MED.03.                        *14.06.21 budynek MSP ul. Konarskiego 3 sala 5

                     godz.8.00 do 10.00-zmianaI,godz.11.00 do 13.00-zmianaII,godz. 14.00 do16.00.-zmiana III, godz.17.00 do 19.00-zmiana IV

                                                                                           *15.06.21 budynek MSP ul. Konarskiego 3 sala 5

                     godz.8.00 do 10.00-zmianaI,godz.11.00 do 13.00-zmianaII,godz. 14.00 do16.00.-zmiana III, godz.17.00 do 19.00-zmiana IV

Kierunek: IIOSSt-kwalifikacja-SPO.02.                        *16.06.21 budynek MSP ul. Konarskiego 3 sala 6

                                             godz.8.00 do 10.00-zmianaI, godz.12.00do14.00-zmiana II, godz.16.00 do18.00-zmiana III

Kierunek: IOŚ-kwalifikacja-SPO.05.                             *17.06.21 budynek MSP ul. Konarskiego 3 sala 6

                                             godz.8.00 do 10.00-zmianaI, godz.12.00do14.00-zmiana II, godz.16.00 do18.00-zmiana III

                                                                                           *18.06.21 budynek MSP ul. Konarskiego 3 sala 6

                                               godz.8.00 do 10.00-zmianaI,      

Kierunek:IAON-kwalifikacja-SPO.01.                           *18.06.21 budynek MSP ul. Konarskiego 3 sala 6

                                                                                            godz.12.00do14.00-zmiana II, godz.16.00 do 18.00-zmiana III

                                                                                                               *19.06.21 budynek MSP ul. Konarskiego 3 sala 6

                                             godz.8.00 do 10.00-zmianaI, godz.12.00do14.00-zmiana II,

Kierunek:IITEiIM-kwalifikacja-MED.07.                     *18.06.21 budynek MSP ul. Konarskiego 3 sala 5

                                            godz.8.00 do 10.00-zmianaI, godz.12.00do14.00-zmiana II, godz.16.00 do18.00-zmiana III

                    

Kierunek: IITM-kwalifikacja-MED.10.                           *20.06.21 budynek MSP ul. Konarskiego 3 sala 6

                                            godz.8.00 do 10.00-zmianaI, godz.12.00do14.00-zmiana II, godz.16.00 do18.00-zmiana III

                                                                                           *21.06.21 budynek MSP ul. Konarskiego 3 sala 6

                                               godz.8.00 do 10.00-zmianaI

Kierunek: IIODz-kwalifikacja-SPO.04.                           *21.06.21 budynek MSP ul. Konarskiego 3 sala 2

                                             godz.8.00 do 10.00-zmianaI, godz.12.00do14.00-zmiana II, godz.16.00 do18.00-zmiana III

*** ZDAJĄCY/ZDROWI ZGŁASZAJĄ SIĘ na 1 godz. przed ROZPOCZĘCIEM EPK w Z          ***Listy zdających wraz z harmonogramem –tabl. ogłoszeń MSP

*** OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY GIS, MEN i CKE   –tabl. ogłoszeń MSP      

        

E P K w Z SESJA   LETNIA 06_ 2021 kierunki dzienne i zaoczne /pp2017 –Zdają Absolwenci

                                                        

Część Pisemna: MSP- ul.Konarskiego3

           22.06.2021r. godz.14.00 /sala g- kw. .MS.11, kw. AU.62, kw. MS.01, kw. Z.01.

Część Praktyczna: „model d”

Kierunek:TZ-kwalifikacja-MS.09.         *21.06.21 budynek MSP ul. Konarskiego 3 sala 4 godz.13.00

Część Praktyczna: „model w”

Kierunek:ODz-kwalifikacja-MS.11.         *30.06.21 budynek MSP ul. Konarskiego 3 sala 2 godz.9.00 do 12.00-zmianaI,

Kierunek:TK-kwalifikacja-AU.62.         *30.06.21 budynek MSP ul. Konarskiego 3 sala 2 godz.12.00 do 14.00-zmianaII,

Kierunek:TM-kwalifikacja-MS.01.           *30.06.21 budynek MSP ul. Konarskiego 3 sala 6 godz.12.00 do 14.00-zmianaII,

*** ZDAJĄCY/ZDROWI ZGŁASZAJĄ SIĘ na 1 godz przed ROZPOCZĘCIEM EPK w Z          ***Listy zdających wraz z harmonogramem –tabl. ogłoszeń MSP

*** OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY GIS, MEN i CKE   –tabl. ogłoszeń MSP